تاریخچه فرش دستباف

تاریخچه فرش دستباف

قدیمی ­ترین نشانه ی یافت شده از هنر قالیبافی و تاریخچه ی آن، به عصر مفرغ باز می­گردد. این نشانه، یک کارد قالیبافی است که از گورهای عهد مفرغ ترکمنستان و شمال ایران یافت شده […]
بیشتر
مسابقه ملی طراحی فرش دستباف – تیر 1400

مسابقه ملی طراحی فرش دستباف – تیر 1400

شرایط مسابقه: تمامی طراحان و فعالان حوزه فرش دستباف مجاز به شرکت در این مسابقه می باشند. اهداف مسابقه  ۱- پیوند و همدلی میان مناطق مختلف ایران ۲- شناسایی و معرفی پتانسیل های برتر فرش دستباف […]
بیشتر
بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران برگزار می گردد

بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران برگزار می گردد

نمايشگاه فرش دستباف تهران از ۳۱ مرداد الی ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ در شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد. نمايشگاه فرش دستباف تهران به عنوان نمايشگاه تخصصي عرضه فرش دستباف، يکي از مهمترين و بزرگترين رويداد هنر-صنعت فرش […]
بیشتر
بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران برگزار می گردد

بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستبافت ایران برگزار می گردد

نمايشگاه فرش دستباف تهران از ۳۱ مرداد الی ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ در شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد. نمايشگاه فرش دستباف تهران به عنوان نمايشگاه تخصصي عرضه فرش دستباف، يکي از مهمترين و بزرگترين رويداد هنر-صنعت فرش […]
بیشتر
مسابقه ملی طراحی فرش دستباف – تیر 1400

مسابقه ملی طراحی فرش دستباف – تیر 1400

شرایط مسابقه: تمامی طراحان و فعالان حوزه فرش دستباف مجاز به شرکت در این مسابقه می باشند. اهداف مسابقه  ۱- پیوند و همدلی میان مناطق مختلف ایران ۲- شناسایی و معرفی پتانسیل های برتر فرش دستباف […]
بیشتر
تاریخچه فرش دستباف

تاریخچه فرش دستباف

قدیمی ­ترین نشانه ی یافت شده از هنر قالیبافی و تاریخچه ی آن، به عصر مفرغ باز می­گردد. این نشانه، یک کارد قالیبافی است که از گورهای عهد مفرغ ترکمنستان و شمال ایران یافت شده […]
بیشتر