فرش‌های مدرن

معرفی فرش گره

فرش دستباف ایران نماد فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی است و کیفیت آن همواره موجب رونق بازار این هنر اصیل ایرانی بوده است. در سال های اخیر اما تولیدات کشورهای دیگر و عدم مدیریت، باعث رکود در بازار فرش دستباف ایران شده است. مجموعه گره درنظر دارد با فعالیت هدفمند در زمینه خرید و فروش فرش دستباف سهمی هرچند اندک در رونق دوباره این بازار داشته باشد.

برای آشنایی با محصولات می‌توانید کاتالوگ ما را دریافت کنید