گلیم کردی ( خراسان ) دستبافت دو متری

0 0
شناسه محصول: 990750
178 1
104 1
الوان ( رنگارنگ ) 1
1.78 1
یک تا سه متری 1
مستطیل 1
پشم 1

نظر خود را درباره این پست با بقیه کاربران به اشتراک بگذارید