ویژگی ها و تفاوت های گره فرش فارسی و ترکی

انواع گره فرش : یکی از مهمترین ویژگی‌های قالی‌های دستباف نوع و کیفیت گره فرش در آن‌هاست. گره زدن امتیاز اصلی فرش دستباف نسبت به سایر انواع دست‌بافت‌هایی مثل گلیم و جاجیم است. گره در […]

فرش نوشت بیشتر