فرش های دستبافت با نقوش جانوری

فرش که سال‌هاست در جهان شناخته شده است و تولید گسترده‌ای نیز دارد خاستگاه خود را در ایران می‌یابد، کشوری که زیباترین انواع فرش جهان را تولید می‌کند. این فرش‌های زیبا نقوش متفاوتی دارند که […]

فرش نوشت بیشتر