همه چیز در مورد گبه، معرفی انواع گبه و ویژگی انواع آن

گبه نوعی قالی درشت بافت است که پرز آن بلندتر است (تا حدود دو سانتی متر) و تعداد پودهایی که بین گره‌ ها رد می کنند زیادتر است و گاه به 14 می رسد. در بعضی نقاط دیگر ایران قالیچه‌های کلفتی می بافند که به آن خرسک می‌گویند ولی گبه و خرسک یکی نیستند.

فرش نوشت بیشتر