مسابقه ملی طراحی فرش دستباف – تیر 1400

شرایط مسابقه: تمامی طراحان و فعالان حوزه فرش دستباف مجاز به شرکت در این مسابقه می باشند. اهداف مسابقه  ۱- پیوند و همدلی میان مناطق مختلف ایران ۲- شناسایی و معرفی پتانسیل های برتر فرش دستباف […]

اخبار بیشتر