فرش دستبافت ترکمن

تاریخچه فرش دستبافت ترکمن فرش دستبافت ترکمن جزو هنرهای دستی معروف ایران است که در ابتدا در بین مردم ترکمن به عنوان یک زیرانداز استفاده می شده اما بعدها پی به ارزش هنری آن بردند […]

فرش نوشت بیشتر