طرح خشتی یکی از جالب ترین و محبوب ترین طرح های فرش دستباف

طرح خشتی یکی از محبوب‌ترین انواع طرح‌های قالی‌ها است. فرش‌های منقش به طرح خشتی از جمله آثاری هستند که می‌توانند اصالت طرح‌های مختلف فرش‌های دستباف را بیشتر نمایان سازند. این طرح دارای نقش و نگارهای […]

فرش نوشت بیشتر