تاثیر طرح های افشان در فضاهای داخلی

طرح افشان یکی از پرکاربردترین طرح ها در فرش های ایرانی است.صنایع مبلمان در زندگی امروزی روزبه‌روز تحت‌تاثیر جریان‌های رشد اقتصادی و سبکهای معماری قرار می‌گیرد. قالی‌های دستباف ایرانی در کنار ظرافت بافت و کیفیت […]

راهنمای خرید بیشتر