آخرین مطالب
تاریخچه فرش دستباف

تاریخچه فرش دستباف

قدیمی ­ترین نشانه ی یافت شده از هنر قالیبافی و تاریخچه ی آن، به عصر مفرغ باز می­گردد. این نشانه، یک کارد قالیبافی است که از گورهای عهد مفرغ ترکمنستان و شمال ایران یافت شده […]

فرش نوشت بیشتر
قالی قشقایی دستبافت، مظهر هنر ایلات قشقایی

قالی قشقایی دستبافت، مظهر هنر ایلات قشقایی

مهد قالی قشقایی کجاست ؟ سـرزمینی کـه قشـقایی ها در آن زندگـی می‌کننـد، فـارس اسـت. منطقـه وسـیعی بـه مسـاحت ۱۳۳ هـزار کیلومتـر مربـع کـه بیـن دامنه‌هـای زاگـرس و سـواحل خلیج فارس محصـور اسـت. فـارس نـام […]

فرش نوشت بیشتر
فرش های دستبافت با نقوش جانوری

فرش های دستبافت با نقوش جانوری

فرش که سال‌هاست در جهان شناخته شده است و تولید گسترده‌ای نیز دارد خاستگاه خود را در ایران می‌یابد، کشوری که زیباترین انواع فرش جهان را تولید می‌کند. این فرش‌های زیبا نقوش متفاوتی دارند که […]

فرش نوشت بیشتر
طرح خشتی یکی از جالب ترین و محبوب ترین طرح های فرش دستباف

طرح خشتی یکی از جالب ترین و محبوب ترین طرح های فرش دستباف

طرح خشتی یکی از محبوب‌ترین انواع طرح‌های قالی‌ها است. فرش‌های منقش به طرح خشتی از جمله آثاری هستند که می‌توانند اصالت طرح‌های مختلف فرش‌های دستباف را بیشتر نمایان سازند. این طرح دارای نقش و نگارهای […]

فرش نوشت بیشتر