جاجیم بافی بیش تر در کجای ایران انجام می شود؟ جاجیم کدام شهرها معروف است؟

در بسیاری از کشورها، چه در میان اقوام یکجا نشین و چه در بین عشایر، استفاده از جاجیم، دستبافته ای قدیمی و بسیار انعطاف پذیر در داخل خانه یا چادر مرسوم است. جاجیم به عنوان […]

فرش نوشت بیشتر