جاجیم چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

برخی بر این باور اند که واژه « جاجیم »  فارسی است اما کاربرد واژگانی چون « جاجم، جیچیم، جیجیم» در زبان ترکی باعث شده که برخی دیگر آن را واژه ترکی بدانند. در جایی […]

فرش نوشت بیشتر