با فرش بید زده چه کنیم ؟ / روش های بیدزدایی فرش دستبافت چیست ؟

بید و سوسک قالی به الیاف پشمی و قالی های بافته شده آسیب می رسانند. بیدخوردگی یا بیدزدگی اصطلاحی عامیانه هست. در واقع این فقط بیدها نیستند که به فرش های پشمی آسیب می رسانند […]

نگهداری بیشتر