انواع فرش از نظر جنس الیاف پرز و چله

جنس الیاف فرش یکی از مهمترین مواردی است که به طور کاملا مستقیم در کیفیت، دوام و حتی زیبایی انواع فرش دستباف تاثیر می‌گذارد. همچنین به واسطه چنین تاثیری، ارزش‌گذاری فرش را نیز تحت الشعاع […]

تولید و بافت فرش بیشتر