جنس فرش دستباف

جنس فرش دستباف
0
فرش نوشت 0 0

فرش دستباف را از جهات گوناگونی می توان دسته بندی کرد، اما از نظر نوع الیاف و مواد به کار برده شده در فرش می توان به گروه های زیر طبقه بندی کرد:

  1.       ابریشم

فرشهای دستباف ابریشمی معمولاً به لحاظ قیمت بالاتر بوده و کیفیت بسیار مرغوبی دارند. معمولاً در فرشهای دستباف از الیاف و ابریشم هایی که میزان مواد مصنوعی در آنها کمتر است استفاده می شود.

  1.       پشم

تار و پود در این نوع فرش از جنس پنبه و پرز آن از جنس پشم می باشد و ظرافت و ریزبافتی فرشهای ابریشم را ندارند ولی به لحاظ قیمت و هزینه به صرفه تر بوده و در عین حال زیبایی خاص خود را نیز دارند. لازم به ذکر است که در بین ایلات و عشایر به جای نخ پنبه از پشم استفاده می شود.

  1.       فرش تمام ابریشم

به فرشهایی که پرز و چله آن از جنس ابریشم باشد تمام ابریشم گویند.

  1.       فرش گل ابریشم

در این گونه فرشها در نقش ها و دور حاشیه ها به جای پرز پشمی از ابریشمی استفاده می شود و معمولا چله این گونه فرشها از ابریشم است.

  1.       فرش کف ابریشم

در زمینه این گونه فرشها به جای پرز پشمی از پرز ابریشم استفاده شده است.

نظرات کاربران