جستجو (115 محصولات)

دسته بندی

بازنشانی این گروه

قیمت

‎تومان219,990 - ‎تومان1,480,005

طول

90 سانتی متر - 199 سانتی متر

عرض

43 سانتی متر - 152 سانتی متر

مساحت

هیچ گزینه ای در این گروه موجودنیست

رنگ

هیچ گزینه ای در این گروه موجودنیست

سایز

محل بافت

شکل

گلیم گبه

گلیم
‎تومان690,000
این نوع گلیم ها که به گلیم های عروسکی نیز شهرت دارند با توجه به دارا بودن رنگ های شاد، برای فضای اتاق کودکان محیطی با نشاط فراهم می کنند. این نوع گلیم ترکیبی از گلیم و گبه بافی است که در بخش های تخت گلیم بافی و...
گلیم
‎تومان1,035,000
این نوع گلیم ترکیبی از گلیم و گبه بافی است که در بخش های تخت گلیم بافی و بقیه بافت به صورت گبه است و به آن گلیم گبه یا گلیم عروسکی نیز می گویند.
گلیم
‎تومان1,035,000
این نوع گلیم ترکیبی از گلیم و گبه بافی است که در بخش های تخت گلیم بافی و بقیه بافت به صورت گبه است و به آن گلیم گبه یا گلیم عروسکی نیز می گویند.
گلیم
‎تومان1,080,000
این نوع گلیم ترکیبی از گلیم و گبه بافی است که در بخش های تخت گلیم بافی و بقیه بافت به صورت گبه است و به آن گلیم گبه یا گلیم عروسکی نیز می گویند.
گلیم
‎تومان1,112,000
این نوع گلیم ترکیبی از گلیم و گبه بافی است که در بخش های تخت گلیم بافی و بقیه بافت به صورت گبه است و به آن گلیم گبه یا گلیم عروسکی نیز می گویند.

فهرست

تنظیمات

برای ذخیره موارد مورد علاقه ، یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید.

ورود

برای استفاده از لیست های آرزو ، یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید.

ورود